Noudatamme Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja TK Yleiset 2010, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu.

 

TK Yleiset 2010

TK Teräkset ja metallit 2010

TK Yleiset 2010 se

TK Teräkset ja metallit 2010 ENG